Wykaz Plenerów organizowanych przez KFK PTTK o/ Chorzów i KFK PTTK Elbląg

 

 1. 2014. 05.18 Stara Bażantarnia.                                                                  51 x foto

 2. 2014.09.05 - Kucoby – Byczyna.                                                              240 x foto

 3. 2014.09.21 - Rudy Raciborskie.                                                                208 x foto

 4. 2014.10.19 - Podlesice Góra Zborów.                                                     139 x foto

 5. 2015.04.26 - Wielowieś.                                                                             78 x foto

 6. 2015.05.24 - Goczałkowice – Ogrody Kapiasa.                                     193 x foto

 7. 2015.05.24 - Będzin.                                                                                   50 x foto

 8. 2015.10.25 - Brynek.                                                                                   87 x foto

 9. 2016.04.24 - Katowice.                                                                             165 x foto

 10. 2016.05.22 - Mikołów Śląski Ogród Botaniczny.                                  395 x foto

 11. 2016.06.01 - Lubomir I Rajd Fotografa.                                                     88 x foto

 12. 2016.09.9-11 - Kucoby.                                                                                 0 x foto

 13. 2016.10.16 - Siewierz.                                                                              108 x foto

 14. 2017.04.23 - Chorzów.                                                                             184 x foto

 15. 2017.05.21 - Sławków.                                                                             181 x foto

 16. 2017.06.3-4 - II Rajd Fotografa Biskupia Kopa.                                        59 x foto

 17. 2017.06.23-25 - Ogólnopolskie Forum Fotografii Elbląg.                    535 x foto

 18. 2017.09.8-9 - Kucoby dwudniowy plener.                                                73 x foto

 19. 2017.09.24 - Mikołów.                                                                                54 x foto

 20. 2017.10.15 - Koszęcin.                                                                             121 x foto

 21. 2017.04.22 - Zamek Smoleń.                                                                  140 x foto

 22. 2018.05.20 - Pszczyna.                                                                            158 x foto

 23. 2018.10.06 - III-ci Rajd Fotografa Wygiełzów                                        294 x foto

 24. 2018.09.23 - Gliwice.                                                                                135 x foto

 25. 2018.10.14 - Paprocany.                                                                          130 x foto

                                                                                   Razem =3866 x foto

26. 2019.04.19 - Świerklaniec                                                                   24 x foto

27.2019.05.17-18 Forum Wałbrzych                                                         65 x foto

28.2019.09.06-08 Kucoby                                                                           90 x foto

29.2019.09.22 - Chorzów Batory                                                               42 x foto

                                                                                                Plus              221